erazahan arshavanq

Երազահան Արշավանքի Պատրաստվել

Երազահան Արշավանքի Պատրաստվել

Երազում արշավանքի պատրաստվել նշանակում է – Անիրականալի գորձերու ձեռք զարնել է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *