Արմտիք

Երազահան Արմտիք Ուտել Առանց Եփելու

Երազահան Արմտիք Ուտել Առանց Եփելու

Երազում արմտինք ուտել առան եփելու նշանակում է  – Խակ մարդոց խոսկերու կարեվորութիվն ընծայել կը նշանակէ:

Արմտիք – արմտիքի, [գոյական]
1. Որոշ կարգի բույսերի (գազար, բողկ ևն) արմատային մասն ու տերևները, որոնք ուտում են կամ որպես համեմունք գործածում:
2. (հնացած) Ընդեղեն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *