Զուբեյդա Անվան Նշանակոթյունը

Զուբեյդա Անվան Նշանակոթյունը

Զուբեյդա – արաբ. zubejd <սերուցք> բառից եվ նշանակում է <ամենալավը> կամ <ամենաընտիրը>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.