Զովանուշ Անվան Նշանակությունը

Զովանուշ Անվան Նշանակությունը

Զովանուշ Անվան Նշանակությունը

Զովանուշ – հայկ. զով եվ անուշ բառերի համադրումից առաջացած անուն է ու նշանակում է <հաճելի քամի>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.