Զորապետ անվան նշանակությունը

ԶՈՐԱՊԵՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զորապետ – հայկ. զորապետ բառռից,որ նշանակում է <զորագլուխ> կամ <զորքի հրամանատար>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.