Զոհալ Անվան Նշանակությունը

Զոհալ Անվան Նշանակությունը

Զոհալ Անվան Նշանակությունը

Զոհալ – արաբ. Երեվակ ՝ Սատուրն մոլորակի իգական անվան տեսակն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.