Զարինե Անվան Նշանակությունը

ԶԱՐԻՆԵ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զարինե – պարս. նշանակում է <ոսկու նման թանկագին կին> կամ <անգին դուստր>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.