Զարեա Անվան Նշանակությունը

ԶԱՐԵԱ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զար (Զարեա) – պարս. Զարեհ (ոսկի) արական անվան իգական տեսակն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.