Զարդար Անվան Նշանակությունը

ԶԱՐԴԱՐ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զարդար -հայկ. զարդարվել բառից՝ <զարդարված> կամ <պճնված> իմաստով: Հնում այսպես էին կոչում Զատկի տոնին նախորդող Ծաղկազարդ կիրակի օրը ծնված աղջիկներին:

Leave a Reply

Your email address will not be published.