Զարդ Անվան Նշանակությունը

ԶԱՐԴ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զարդ – հայկ. զարդ, զարդարանք բառից, իսկ պարսկերենով նշանակում է <ճերմակերես>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.