Խութլուշահ անվան նշանակությունը

ԽՈՒԹԼՈՒՇԱՀ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խութլուշահ – թթր. <երջանիկ թագավոր>: (Եռամեծ վարդապես Գրիգոր Տաթեվացու աշխարհական անունն էր):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *