Վիրաբ Անվան Նշանակությունը


ՎԻՐԱԲ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վիրաբ – Հայոց Խոր Վիրապի վանքի անունից: (Պարսկական ավանդության համաձայն Վիրապը այն մարդու անունն է, ով իջել է անդրաշխարհ եվ այնտեղից լուր է բերել մեռյալնների մասին):

Leave a Reply

Your email address will not be published.