Վաղարշ Անվան Նշանակությունը


ՎԱՂԱՐՇ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վաղարշ (Վաղարշակ) – պահլ. Valakhs անունն է, որից ունենք նաեվ Վաղարշապատ տեղանունը Հայաստանի նախկին մայրաքաղաքներից մեկը. (այժմ Էջմիածին քաղաքն է): Նշանակում է <ամենուր արեվ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *