Վասիլ Անվան Նշանակությունը


ՎԱՍԻԼ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վասիլ – հունարեն նշանակում է <թագավոր>: Հնուց հայերը գործածաել են այս անվան հայեցի Բարսեղ ձեվը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *