Վարդգես Անվան Նշանակությունը


ՎԱՐԴԳԵՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վարդգես – հայկ. վարդ եվ գես մազ բառերից. նշանակում է <վարդի պես մազեր ունեցող>, <վարդագուր> կամ <վարդահեր>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *