Վանիկ Անվան Նշանակությունը


ՎԱՆԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վանիկ – հայկ. հին Հայաստանի Վան մայրաքաղաքի անունից:

Leave a Reply

Your email address will not be published.