Վանատուր Անվան Նշանակությունը


ՎԱՆԱՏՈՒՐ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վանատուր – հայկ. նշանակում է  <Վանի կողմից տրված>: այսինքն Վան քաղաքում ծնված, այսինքն պատվական:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *