Վանանդ Անվան Նշանակությունը


ՎԱՆԱՆԴ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վանանդ – հայկ. հնագույն հայոց Վանանդի թագավորության արքայական տոհմի անվան հիշատակումն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *