Վահագն Անվան Նշանակությունը


ՎԱՀԱԳՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վահագն – հայոց դիցաբանության ամպրոպի աստվածն էր: Այն համապատասխանում էր հունաց Հերակլեսին: Նշանակում է <ամենաթափանց հուր>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *