Թուխմանուկ անվան նշանակությունը

ԹՈՒԽՄԱՆՈՒԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Թուխմանուկ – հայկ. նշանակում է <սեվուկ երեխա>: (Այս անունով բազմաթիվ սրբատեղեր կան Հայաստանում):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *