Տրդատ Անվան Նշանակությունը


ՏՐԴԱՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տրդատ – պահլ. նշանակում է <Տիր Աստծու տված>: (Տրդատ հայոց այն քաջարի թագավորի անունն է, ով հեթանոսությունից քրիստոնեությանը դառնալով, ապա մկրտելով ստացավ Հովհաննես անունը, ով առաջինն էր, ով վկայեց Հիսուսի Քրիստոսի մասին: Դրանից հետո Հայաստանը հայտարարվեց որպես առաջին քրիստոնյա երկիր, բոլոր ազգերի անդրանիկը, որպես Քրիստոսին Տեր ու Թագավոր ընդունած ազգի):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *