Թովմաս անվան նշանակությունը

ԹՈՎՄԱՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Թովմաս – եբր. նշանակում է <երկվորյակ> կամ <խորություն>: (Հիսուսի առաքյալներից մեկի անունից է):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *