Տիրազդ Անվան Նշանակությունը


ՏԻՐԱԶԴ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տիրազդ – հայկ. տեր եվ ազդ բառերից. նշանակում է <տիրոջից ազդված> կամ <տիրոջից ներշնչված>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *