Տաթեվ Անվան Նշանակությունը


ՏԱԹԵՎ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տաթեվ – հայկ. Սյունիքի Տաթեվի հռչակավոր վանքի անվան հիշատակումն է որպես արական անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *