Սրապիոն Անվան Նշանակությունը


ՍՐԱՊԻՈՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սրապիոն – եգիպտական եվ հունական Սերապիս աստծու անունից է, որի պաշտամունքը կար հռոմեացիների մեջ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *