Սոս Անվան Նշանակությունը


ՍՈՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սոս – հայկական սոսի ծառի անունից, որը հեթանոսական ժամանակներում պաշտպանմունքի առարկա էր:

Leave a Reply

Your email address will not be published.