Սմբատ Անվան Նշանակությունը


ՍՄԲԱՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սմբատ – Մ Խորենացու վկայությամբ Սմբատ անունը եկել է եբր. Շմբատ կամ Շամբատ անունից եվ անցել հայերին դեռ քրիստոնեությունից շատ առաջ, երբ գերված հրեանների Հրաչէ թագավորը բերեց Հայաստանում: Այն տասնաբանյա պատվիրանից շաբաթ օրվա անվան հետ է կապված եվ նշանակում է <հանգիստ> կամ <դադար>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.