Սլավիկ Անվան Նշանակությունը


ՍԼԱՎԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սլավիկ – ռուս. սլավա <փառք> բառից ՝հայկ. իկ ածանցով. նշանակում է <փառավոր> կամ <փառքի հասած>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *