Սիոն Անվան Նշանակությունը


ՍԻՈՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սիոն – եբր. նշանակում է <դիտանոց> կամ <քարե պատվար>: (Հրեաստանի Սիոն լեռան անունն է, որտեղ հայր Աբրահամը իր Իսահակ որդուն պետք է զոհաբերեր: Հետագայում դարձել է նաեվ անձնանուն):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *