Սիամանթո Անվան Նշանակությունը


ՍԻԱՄԱՆԹՈ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սիամանթո – հայկ. տարածվել է Արեվմտահայ բանաստեղծ (Ատոմ յարճանյանի) եվ Հովհաննես Շիրազի Սիամանթո եվ Խջեզարե բանաստեղծության միջոցով: Անվան նշանակությունը անհայտ է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *