Շամիր անվան նշանակությունը


ՇԱՄԻՐ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շամիր – Շամիր անվան կրճատ ձեվն է, որ գործածվում է իբրեվ ինքնուրույն անուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.