Ռուբեն Անվան Նշանակությունը


ՌՈՒԲԵՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռուբեն – եբր. նշանակում է <որդետես> կամ <ահա որդի տեսնող>: (Այս անունը Աստվածաշնչային է եվ Հակոբ նահապետի ավագ որդին էր: Իսկ մեր ազգի մեջ է տարածվել Կիլիկիայի Ռուբինյան թագավորության հաստատումից հետո: Փաղաքշական ձեվն է Ռուբիկ):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *