Ռշտունի Անվան Նշանակությունը


ՌՇՏՈՒՆԻ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռշտունի – հայ նախարարական տոհմանուն է, որ գործածվում է նաեվ որպես անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published.