Ռոմա Անվան Նշանակությունը


ՌՈՄԱ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռոմանոս(Ռոման) – հունարեն նշանակում է <զորեղ> կամ <վսեմ>: Իսկ լատիներեն ստուգաբանությամբ նշանակում է <Հռոմի բնակիչ>, բառացի <հռոմեացի>:

Ռոմա – եբր. նշանակում է <վերամբարձ> կամ <վսեմաշուք>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.