Ռեմ Անվան Նշանակությունը


ՌԵՄ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռեմ – կոմունիստական հեղափոխական տարիներին ստեղծված անուն է, որ կազմված էմ միրովայա բառի առաջին տառից (վանկատառային հապավում): Նշանակում է <համաշխարհային հեղափոխություն>: Իսկ եբրայերենով նշանակում է <ժողովուրդ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *