Ռաֆայել անվան նշանակությունը


ՌԱՖԱՅԵԼ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռաֆայել (Ռափաել) – եբր. Rafael անունն է, որ կազմված է rfa <բժշկել> եվ el <Աստված> բառից. նշանակում է <բժշկություն Աստծո>: Սա Աստվածաշնճային հրեշտակապետերից մեկի անունն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *