Քրիստ Անվան Նշանակությունը


ՔՐԻՍՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քրիստ – հուն. օծյալ <Քրիստոս> անվան կրճատ տեսակն է եվ գործածվում է իբրեվ ինքնուրույն անձնանուն, որպես Քրիստոս Հիսուսի հետեվորդ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.