Փյունիկ Անվան Նշանակությունը


ՓՅՈՒՆԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փյունիկ – հայկ. գրականության մեջ գործածվող Փյունիկ թռչունի խորհրդանիշ, որ նշանակում է <հավերժական վերակենդանացում>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.