Պողոս անվան նշանակությունը


ՊՈՂՈՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պողոս – հունարեն Paulos անունն է, որ փոխառությոնն է լատ. Paulus անունից: Պողոս ստուգաբանվում է <ընտրյալ> կամ <զարմանալի>: (Հիսուսի ընտիր առաքյալներից էր ով Իսպանիայից մինչեվ Ասիա հեթանոսններին Քրիստոսի Ավետարանը քարոզեց: Նրա նահատակությունը կատարվել է Հռոմում, գլխատման միջոցով):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *