Փիրում Անվան Նշանակությունը

ՓԻՐՈՒՄ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փիրում – պարս. pir <սուրբ> բառից ՝ թուրք, um ստացական հոդով, նշանակում է <իմ սուրբը>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.