Պավլիկ անվան նշանակությունը


ՊԱՎԼԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պավել(Պավլիկ) – հունարեն Paulos անվան ռուսական ձեվն է, որի հայերեն համարժեքն է Պողոս, որ նշանակում է <ընտրյալ>, <զարմանալի> կամ <պստիկ>, քանզի Պողոս առաքյալը հասակով բարձր չի եղել:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *