Պարթեվ անվան բացատրությունը


ՊԱՐԹԵՎ ԱՆՎԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պարթեվ – հայերեն արդի հայերենում պարթեվ բառը գործածական է իբրեվ <հաղթանդամ>, <հսկա> , <լայնալանջ>. հենց այս իմաստով էլ դարձել է անձնանուն: Պարթեվական ազգի անունից էր առաջացել այս անունը, որ նշանակում էր նաեվ <ձիավորներ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *