Փարսադան Անվան Նշանակությունը

ՓԱՐՍԱԴԱՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փարսադան – պարս. նշանակում է <ֆարսերեն լեզուն իմացող>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.