Պարոն անվան նշանակությունը


ՊԱՐՈՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պարոն – հայերեն պարոն տիտղոսանունից, որ եվրոպական <բարոն> բառի փոխառնությունն է մտել է մեր լեզվի մեջ Կիլիկիայի թագավորության տարիներին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *