Փառեն Անվան Նշանակությունը


ՓԱՌԵՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փառեն – հայկ. փառք բառից է առաջացել:

Leave a Reply

Your email address will not be published.