Պանտալեոն անվան նշանակությունը


ՊԱՆՏԱԼԵՈՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պանտալեոն – հունարեն նշանակում է <ահեղ առյուծ>: (Հինգերրորդ դարի մեծ սրբի անունից, ով նաեվ բժշկության շնորհ է ունեցել, ու այժմ էլ են իր բարեխոսությանն են դիմում զանազան հիվանդությունների բժշկության համար):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *