Ներսես անվան նշանակությունը


ՆԵՐՍԵՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ներսես – պահլ. Nerseh անվան հունական տառադարձությամբ ստեղծված ձեվն է՝ Ներսես (Նեռսես). տես վերը:

Leave a Reply

Your email address will not be published.