Ներսեհ անվան նշանակությունը


ՆԵՐՍԵՀ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ներսեհ – պահլ. նշանակում է <նոր հերոս>: (Կան նաեվ նման այլ անուններ Միհրներսեհ, Փառներսեհ եվ այլ):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *