Նավասարդ անվան նշանակությունը


ՆԱՎԱՍԱՐԴ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նավասարդ – նշանակում է <նոր տարի>: Հայոց նավասարդ ամսվա անունից է, երբ Հայկ նահապետը մտավ Հայաստան ու սկիզբ դրվեց Հայոց պետականությանը եվ համապատասխանում է այժմյա օգոստոս ամսվա 23- ին, իսկ հին տոմարով օգոստոսի 11-ին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *