Նարեկ անվան նշանակությունը


ՆԱՐԵԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նարեկ – հայկական այս անունը առաջացել է Արեվմտահայաստանի Նարեկ գյուղի անունից: (<Նարեկ են կոչել միջնադարյան հայ վանական ու հանճարեղ բանաստեղծ սուրբ Գրիգոր Նարեկացու <Մատյան ողբերգության> գրիքը, որը նաեվ բժշկարան է համարվում):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *